REGULAMIN

Zasady użytkowania

Ponieważ Park Linowy jest konstrukcją o podwyższonym ryzyku w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom należy wymagać zastosowania się do regulaminu parku oraz przeprowadzać okresowe kontrole. Oprócz nich zawsze w trakcie pracy w parku należy kontrolować stan sprzętu i urządzeń. Zauważone usterki należy jak najszybciej naprawiać. W trakcie ubierania klienta zawsze należy przyglądnąć się stanowi sprzętu asekuracyjnego i w razie wątpliwości wycofać go z użytkowania.

 1. Codzienna kontrola przeprowadzana przez personel parku.
  Należy ją przeprowadzać zawsze przed otwarciem parku dla klientów.
  Podstawowa kontrola polega na:
  • Przejściu po trasach i skontrolowaniu stanu ogólnego elementów drewnianych, lin polipropylenowych, stalowych a zwłaszcza lin asekuracyjnych służących do asekuracji klientów na ćwiczeniach.
  • Skontrolowanie stanu gałęzi i drzew w bliskim sąsiedztwie ćwiczeń, w razie wystąpienia zagrodzenia bezpieczeństwa należy je usunąć we własnym zakresie (przycinka rosnących gałęzi)
 2. Kontrola rozszerzona przeprowadzana przez personel parku.
  Raz lub dwa razy w miesiącu należy oprócz kontroli podstawowej przeprowadzić:
  • Dokładną kontrolę kasków.
  • Kontrolę stanu zacisków na linach stalowych i polipropylenowych.
   Kontrola polegać ma na wzrokowej ocenie osprzętu. W razie wystąpienia usterki należy ją zgłosić wykonawcy parku linowego.
   Nie należy dokręcać zacisków.
 3. Kontrola sezonowa przeprowadzana przez wykonawcę parku i jest to przegląd gwarancyjny.
  Dwa razy w roku zalecana jest kontrola parku pod względem ogólnego zużycia.
  Kontrola ta obejmuje:
  • Sprawdzenie i naprawę stanu podestów i śrub nośnych.
  • Sprawdzenie stanu naciągu lin stalowych i dopasowanie ich do warunków bezpiecznego użytkowania.
  • Sprawdzenie i naprawa pozostałych elementów drewnianych, polipropylenowych i innych.

REGULAMIN PARKU LINOWEGO „SIARY”

Obowiązuje wszystkich znajdujących się na terenie Parku Linowego.

 1. Z parku linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Wejście do parku linowego następuje na własna odpowiedzialność.
 2. Wejście na trasy w parku linowym i wykonywanie na nich jakichkolwiek czynności może mieć miejsce tylko i wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem, zakupie biletu, podpisaniu oświadczenia, odbyciu szkolenia instruktażowego oraz dopuszczeniu przez instruktora.
 3. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
 4. Osoby które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w parku linowym.
 5. Zabronione jest spożywanie alkoholu i palenie tytoniu w miejscach innych niż wyznaczone.
 6. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego i stresu mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z atrakcji parku linowego.
 7. Zasady bezpieczeństwa w parku linowym.
  • osoby chcące korzystać z parku linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający.
  • tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny.
  • po założeniu sprzętu asekuracyjnego przez instruktora nie dopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.
  • biżuterię, okulary, telefony, oraz inne przedmioty należy zabezpieczyć tak, aby nie stworzyły zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela i innych osób.
  • uczestnik zobowiązany jest powiadomić instruktora o schorzeniach lub rzeczach, które posiada i które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo korzystania z parku linowego.
  • osoby mające długie włosy powinny je schować pod kaskiem lub spiąć, by nie wkręciły się w elementy parku.
  • trasa mała przeznaczona jest dla dzieci od 3 lat oraz do 120kg
  • na terenie parku linowego wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i huśtać się na elementach do tego nie przeznaczonych. Zakazane jest bieganie i robienie fikołków.
  • bezwzględnie zakazane jest wychylanie się poza barierki i sieci asekuracyjne co może grozić upadkiem.
  • na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko 1 osoba
  • na podeście mogą się znajdować maksymalnie 2 osoby.
  • osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się w pobliżu ścianki wspinaczkowej, pod trasą parku i w pobliżu zjazdów.
  • w przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy należy wezwać obsługę parku linowego, która pomoże w sprawnym opuszczeniu trasy.
  • podczas wizyty w parku linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
  • osoby znajdujące się na terenie parku linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
  • osoby znajdujące się na terenie parku linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi parku.
  • niszczenie elementów parku linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
  • wszystkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom parku linowego.
 8. Sprzęt asekuracyjny.
  • w skład sprzętu asekuracyjnego wchodzi: uprząż, dwie lonże z karabinkami, rolka z lonżą i kask.
  • rolkę zapinamy wyłącznie w miejscach oznaczonych kolorem żółtym.
  • karabinki wpinamy zawsze zapięciami skierowanymi w przeciwne strony, w miejscach oznaczonych kolorem czerwonym.
  • bezwzględnie zakazane jest odpinanie jednocześnie obu karabinków.
  • po każdym przepięciu karabinków lub rolki sprawdzamy czy zamek został poprawnie zamknięty.
  • podczas zjazdów nie dotykamy lin stalowych.
  • podczas korzystania z atrakcji parku linowego należy zgłaszać obsłudze parku wszelkie zastrzeżenia co do sprzętu asekuracyjnego.
 9. Operator parku linowego zastrzega sobie prawo do:
  • bezwzględnego wydalenie z parku linowego osób nie przestrzegających jakiegokolwiek punktu regulaminu.
  • przerwania działalności parku częściowo lub całkowicie w razie złych warunków atmosferycznych lub innego zdarzenia mogącego zagrozić bezpieczeństwu osób przebywających na jego terenie (silny wiatr, deszcz, wyładowania atmosferyczne itp.)
 10. Zakup biletu wstępu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu parku linowego "SIARY"

Park linowy Siarypobierz REGULAMIN naszego parku

Wzory oświadczeń

Park linowy Siary  Park linowy Siary  zobacz OŚWIADCZENIE OSOBY DOROSŁEJ korzystania z naszego parku

Park linowy Siary  zobacz OŚWIADCZENIE OPIEKUNA OSOBY NIELETNIEJ korzystania z naszego parku

Zapraszamy serdecznie do naszego Parku Linowego!